۱۹

آذر

۹۴

تعیین عددهای اوّل

۱۱۹۵۷ بازدید
درس ریاضی هشتم » فصل دو ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۳۳ از ۱۰ ( ۳ بار )
تعیین عددهای اوّل    در سال گذشته با عددهای اوّل آشنا شدیم و آموختیم که به عددهای طبیعی که فقط دارای دو شمارنده‌ هستند(یکی یک و دیگری خود عدد)، عدد اوّل می‌گوییم. در عددهای طبیعی کوچک‌تر از 40 یافتن عددهای اوّل کار ساده‌ای است و به راحتی می‌توان شمارنده‌های عددهای طبیعی را مشخّص نمود و با مشخّص بودن شمارنده‌های هر عدد طبیعی اوّل بودن یا نبودن آن به آسانی قابل تشخیص است. امّا هر چه عدد بزرگ‌تر می‌شود تعیین اوّل بودن یا نبودن عدد مشکل‌تر می‌شود ...

۱۳

آبان

۹۴

نمایش مجموعه‌های اعداد

۹۸۱۲ بازدید
درس ریاضی نهم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۵ از ۱۰ ( ۱ بار )
نمایش مجموعه‌های اعداد    تاکنون سه روش برای نوشتن مجموعه‌های اعداد را فرا گرفته‌ایم؛ یکی استفاده از عبارت‌های کلامی، دوم روش نوشتن اعضا و دیگری استفاده از نمودار ون. در روش نوشتن اعضا از علامت آکولاد برای نمایش مجموعه استفاده می‌کنیم و اعضای مجموعه را بین این دو علامت آکولاد قرار می‌دهیم. مثل {12 ، 7 ، 8 ، 4 ، 5} = A و یا مجموعه‌ی عددهای طبیعی که با حرف N نمایش می‌دهیم. { ... ، 4 ، 3 ، 2 ، 1} = N. در روش نمایش با استفاده از نمودار ون اعداد را درون یک خط شکسته یا منحنی بسته قرار می‌دهیم. روش چهارم برای نمایش مجموعه‌ها، استفاده از نمادهای ریاضی است. این روش بر اساس ویژگی مشترک بین اعضای مجموعه بنا نهاده شده است و فقط مجموعه‌هایی که بین اعضای آن‌ها ویژگی مشترکی ( یک رابطه‌ی ریاضی) وجود دارد، ...

۷

آبان

۹۴

مجموعه‌های برابر و زیر مجموعه

۱۰۳۳۹ بازدید
درس ریاضی نهم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۱۰ از ۱۰ ( ۱ بار )
مجموعه‌های برابر و زیر مجموعه    دو مجموعه‌ی {9 ، 7 ، 5 ، 1} = A و {7 ، 1 ، 5 ، 9} = B را در نظر بگیرید. هر دو مجموعه‌ی A و B دارای چهار عضو هستند. اگر هر یک از اعضای مجموعه‌ی A را در نظر بگیریم، در مجموعه‌ی B وجود دارد. همچنین هر عضوی از مجموعه‌ی B که در نظر بگیریم، عضوی از مجموعه‌ی A است. چنین مجموعه‌هایی را دو مجموعه‌ی برابر می‌گوییم. و به صورت A=B می‌نویسیم. حال اگر دو مجموعه‌ی {6 ، 4 ، 2} = C و {2 ، 4 ، 6 ، 8} = D را در نظر بگیریم، عدد 8 عضو مجموعه‌ی D هست ولی در مجموعه‌ی C وجود ندارد پس این دو مجموعه برابر نیستند. و یا « اگر عضوی از A باشد که در B وجود نداشته باشد و یا عضوی از B باشد که در A نباشد، دو مجموعه‌ی A و B برابر نیستند و به صورت A = B نوشته می‌شود» ...

یادداشت بدون دیدگاه  ادامه مطلب...

۳

آبان

۹۴

یادآوری عددهای اول

۷۴۱۳ بازدید
درس ریاضی هشتم » فصل دو ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹ از ۱۰ ( ۱ بار )
یادآوری عددهای اول    در سال‌های گذشته با شمارندهای یک عدد طبیعی آشنا شدیم. فرا گرفتیم که منظور از شمارنده‌های یک عدد طبیعی این است که عدد طبیعی مورد نظر را می‌توان چند تا چند تا شمرد. برای مثال عدد 12 را در نظر بگیرید؛ با شمارش یک واحد، یک واحد می‌توان عدد 12 را شمرد. یعنی در عددهای طبیعی اگر یکی یکی بشماریم عدد 12 نیز شمرده می‌شود. به همین صورت اگر دو تا دو تا بشماریم عدد 12 شمرده می‌شود. همچنین با شمارش سه تا سه تا و چهار تا چهار تا نیز عدد 12 شمرده می‌شود. امّا اگر در عددهای طبیعی 5 تا 5 تا بشماریم ( ... ، 25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 5) عدد 12شمارش نمی‌شود. پس عدد 5 جزو شمارنده‌های 12 نیست. به همین صورت اگر 6 تا 6 تا و 12 تا 12 بشماریم عدد 12 شمرده می‌شود. ولی با بقیّه‌ی عددهای طبیعی نمی‌توان 12 را شمرد. پس شمارنده‌های 12 عبارتند از : 12 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 و عدد 12 شش شمارنده دارد ...

۱۶

مهر

۹۴

معرفی مجموعه‌ها

۸۰۸۲ بازدید
درس ریاضی نهم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۱۰ از ۱۰ ( ۱ بار )
معرفی مجموعه‌ها    مفهوم مجموعه در ریاضی با مفهومی که در محاوره‌های روزانه و نوشته‌هایمان استفاده می‌کنیم تا حدودی متفاوت است؛ به طور مثال در محاوره‌های روزانه از عبارت‌هایی همچون «مجموعه‌ای از گیاهان زینتی» استفاده می‌کنیم که اعضای آن‌ها به طور کامل مشخّص نیست. در حالی که در ریاضی از مجموعه برای بیان و نمایش دسته‌ای از اعداد یا اشیای مشخّص (که عضویّت هر عدد یا چیزی در آن به طور کامل معیّن باشد.) و متمایز (غیر تکراری) استفاده می‌کنیم. نمایش مجموعه: برای نمایش مجموعه از علامت‌های آکولادِ باز ( { ) و بسته ( } ) استفاده می‌کنیم. و اعضای مجموعه را بین آن‌ها می‌نویسیم. به طور معمول اعضای مجموعه را با علامت « ، یا , یا حرف واو » از هم جدا می‌کنیم. و مجموعه را با حروف بزرگ الفبای انگلیسی نمایش می‌دهیم ...

یادداشت بدون دیدگاه  ادامه مطلب...

۴

مهر

۹۴

یادآوری اعداد صحیح

۱۵۸۹۸ بازدید
درس ریاضی هشتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۷ از ۱۰ ( ۳ بار )
یادآوری اعداد صحیح    اعداد صحیح شامل سه دسته‌‌ی اعداد صحیح مثبت، اعداد صحیحی منفی و عدد صفر هستند. دسته‌ی یک: اعداد صحیح مثبت همان اعداد طبیعی ( ۱ , ۲ , ۳ ,۴ , … ) هستند که گاهی به همراه یک علامت مثبت می‌آیند. مثل (۱۲ ) ولی نوشتن این علامت اجباری نیست و بیشتر مواقع به منظور خلاصه نویسی و زیباتر شدن نوشته می‌توان از نوشتن آن خودداری کرد. قابلیّت‌های اعداد صحیح مثبت: ۱- اگر با عدد صحیحی جمع شوند، حاصل بزرگ‌تر می‌شود. و اگر از عددی کم شوند، حاصل کوچک‌تر می‌شود. ۲- اگر در عدد مثبت ضرب شوند حاصل بزرگ‌تر و اگر تقسیم شوند، کوچک‌تر می‌شود. ۳- اگر در عدد منفی ضرب شوند حاصل کوچک‌تر و اگر تقسیم شوند، بزرگ‌تر می‌شود ...

۹

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد تشکیل معادله یا روش نمادین

۲۸۴۸۲ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۵ از ۱۰ ( ۶ بار )
حل مسئله راهبرد تشکیل معادله یا روش نمادین    گاهی برای حل مسئله‌ها می‌توان از مدل‌سازی هندسی استفاده کرد. یعنی می‌توان مسئله را به یک شکل هندسی تعمیم داد و با حل هندسی آن، به پاسخ مسئله دست یافت. همچنین برای بسیاری از مسئله‌ها می‌توان به کمک نمادهای جبری یک معادله‌ی جبری نوشت و با حل معادله، پاسخ مسئله را یافت. برای استفاده از این راهبرد به منظور نوشتن معادله و حل آن باید کمی منتظر بمانید. پس از این‌که در فصل سه با جبر و معادله آشنا شدید و روش حل معادله را فرا گرفتید، می‌توانید از این راهبرد استفاده کنید. به همین دلیل به طور موقّت برای استفاده از این راهبرد ...

۸

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

۲۵۴۱۲ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۶ از ۱۰ ( ۵ بار )
حل مسئله راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر    در برخی از مسئله‌ها اعداد موجود در مسئله اعداد بزرگ، کسری و یا اعشاری هستند و ممکن است در به‌کارگیری این اعداد برای حل مسئله دچار مشکل شوید. همچنین بعضی از مسئله‌ها دارای عملیات‌های جبری طولانی و پیچیده هستند به طوری که حل مستقیم آن‌ها برای رسیدن به پاسخ بسیار زمان‌بر بوده و در اغلب موارد راه‌حل مستقیم برای رسیدن به پاسخ را نمی‌توانید به کار بگیرید. برای این‌گونه مسئله‌ها ابتدا مسئله یا مسئله‌هایی ساده‌تر که مرتبط با مسئله‌ی اصلی هستند، نوشته و این مسئله یا مسئله‌های ساده شده حل می‌شوند. آنگاه با استفاده از راهبرد الگویابی، الگوی مورد نظر برای حل مسئله‌ی اصلی کشف شده و در نهایت مسئله‌ی اصلی با استفاده از الگوی کشف شده حل می‌شود. در مواردی که اعداد موجود در مسئله اعداد بزرگ یا کسری هستند، نیاز داریم که مسئله را ساده‌سازی کنیم بدین معنی که به جای استفاده از اعداد و ارقام بزرگ، کسری و یا اعشاری از اعداد کوچک و ساده استفاده کنیم و مسئله‌ی ساده شده را حل کنیم. آن‌گاه با استفاده از الگوی حل مسئله‌ی ساده شده ...

یادداشت ۱۰ دیدگاه  ادامه مطلب...

۵

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد زیر مسئله

۳۰۲۶۷ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۷۵ از ۱۰ ( ۲ بار )
حل مسئله راهبرد زیر مسئله    برخی از مسئله‌ها پیچیده و چند مرحله‌ای هستند. بدین معنی که برای یافتن پاسخ باید مرحله‌های مختلفی که اغلب به هم وابسته هستند، طی شوند تا بتوانیم پاسخ مسئله را بیابیم. در این‌گونه مسئله‌ها قبل از این‌که خواسته‌ی مسئله یعنی پاسخ را بیابیم، متغیّرهای دیگری که اغلب به هم وابسته هستند را تعیین می‌کنیم تا در نهایت پاسخ مسئله مشخّص شود. برای یافتن پاسخ این مسئله‌ها می‌توانیم مسئله را به چندین قسمت تقسیم کنیم. هر قسمت یک مسئله‌ی کوچک بوده و می‌تواندما را در رسیدن به پاسخ مسئله‌ی اصلی یاری دهد. اغلب پاسخ دادن به این زیر مسئله‌ها وابسته به یکدیگر هستند بدین معنی که پاسخ یک زیرمسئله می‌تواند به عنوان داده‌های یک مسئله‌ی دیگر باشداگر ما ترتیب پاسخ دادن به این زیر مسئله‌ها را اشتباه تشخیص دهیم ممکن است داده‌های کافی برای حل زیرمسئله‌های بعدی را نداشته باشیم و نتوانیم پاسخ زیرمسئله را بیابیم و در نهایت در حل مسئله‌ی اصلی ناموفق باشیم ...

۵

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد حدس و آزمایش

۳۸۳۷۲ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۲۵ از ۱۰ ( ۴ بار )
حل مسئله راهبرد حدس و آزمایش    یکی از روش‌ها برای حل مسئله‌هایی که در نگاه اوّل مبهم و پیچیده به نظر می‌رسند و روش‌های معمولی برای حل آن‌ها قابل استفاده نبوده و یا راه حل رسیدن به جواب طولانی به نظر می‌رسد، راهبرد حدس و آزمایش است. در روش حدس و آزمایش قادر خواهیم بود تا با یک روش منطقی و منظّم پاسخ مسئله را حدس زده وبا توجّه به شرایط بیان شده در مسئله، حدس مورد نظر را بررسی کنیم آنگاه بر اساس نتیجه‌ی به دست آمده از حدس قبلی، حدس بعدی را به صورتی انتخاب کنیم که به پاسخ مسئله نزدیک‌تر شویم و با انتخاب حدس‌‌های منطقی بر اساس حدس‌های قبلی خود بتوانیم به پاسخ مسئله دست یابیم. ممکن است با استفاده از راهبرد حدس و آزمایش نتوانیم پاسخ مسئله را بیابیم و یا دست‌یابی به پاسخ طولانی و زمان‌بر باشد، امّا حتّی در این موارد نیز این راهبرد می‌تواند اطّلاعات مفیدی درباره‌ی مسئله به دست آورد ...
جستجو در سایتتبلیغات


تبلیغاتتبلیغات
بازی کنید و به گرسنگان غذا دهیدFreerice


تاییدیه‌هاتاییدیه‌ها
logo-samandehi

آمار بازدیدآمار
در حال بارگذاری آمار

آخرین آزمون انجام شده

نام و نام خانوادگی تاریخ ساعت درس نوع آزمون سطح آزمون
علی  احمدی ۹۹/۱۰/۱۵ 21:04:18 ریاضی هفتم فصلی متوسط

نتایج آزمون

نام درس فصل‌های آزمون نمره منفی زمان آزمون نوع سوال تعداد سوال تعداد پاسخ صحیح غلط نزده نمره تراز (نمره از 20)
ریاضی هفتم فصل یک دارد 40 دقیقه تستی 6 6 1 5 0 ۴۳۳۳٫۳۳
تشریحی 6 7 1 6 0

کاربران برتر در آزمون‌ها

میلاد  عباسی

میلاد

عباسی
 عضویت: ۹۹/۱/۲۱

رتبه: 1

امتیاز: ۶۲۰۸٫۲۰

پایه: هفتم متوسطه‌ی اول

ابوالفضل ملکی

ابوالفضل

ملکی
 عضویت: ۹۹/۱/۲۶

رتبه: 2

امتیاز: ۶۱۹۹٫۹۰

پایه: هفتم متوسطه‌ی اول

امیر محمد خضری

امیر محمد

خضری
 عضویت: ۹۹/۱/۲۲

رتبه: 3

امتیاز: ۵۹۴۲٫۷۰

پایه: هفتم متوسطه‌ی اول

محمدسعید فتوت

محمدسعید

فتوت
 عضویت: ۹۹/۱/۲۲

رتبه: 4

امتیاز: ۵۹۰۳٫۸۵

پایه: هفتم متوسطه‌ی اول

رضا هاجری

رضا

هاجری
 عضویت: ۹۹/۱/۲۱

رتبه: 5

امتیاز: ۵۸۴۳٫۲۵

پایه: هفتم متوسطه‌ی اول

فاضل  ابراهیمی

فاضل

ابراهیمی
 عضویت: ۹۹/۱/۲۱

رتبه: 6

امتیاز: ۵۶۴۲٫۰۵

پایه: هفتم متوسطه‌ی اول