۹

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد تشکیل معادله یا روش نمادین

۲۸۴۸۲ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۵ از ۱۰ ( ۶ بار )
حل مسئله راهبرد تشکیل معادله یا روش نمادین   گاهی برای حل مسئله‌ها می‌توان از مدل‌سازی هندسی استفاده کرد. یعنی می‌توان مسئله را به یک شکل هندسی تعمیم داد و با حل هندسی آن، به پاسخ مسئله دست یافت. همچنین برای بسیاری از مسئله‌ها می‌توان به کمک نمادهای جبری یک معادله‌ی جبری نوشت و با حل معادله، پاسخ مسئله را یافت. برای استفاده از این راهبرد به منظور نوشتن معادله و حل آن باید کمی منتظر بمانید. پس از این‌که در فصل سه با جبر و معادله آشنا شدید و روش حل معادله را فرا گرفتید، می‌توانید از این راهبرد استفاده کنید. به همین دلیل به طور موقّت برای استفاده از این راهبرد ...

یادداشت ۶ دیدگاه  ادامه مطلب...

۸

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر

۲۵۴۱۲ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۶ از ۱۰ ( ۵ بار )
حل مسئله راهبرد حل مسئله‌ی ساده‌تر   در برخی از مسئله‌ها اعداد موجود در مسئله اعداد بزرگ، کسری و یا اعشاری هستند و ممکن است در به‌کارگیری این اعداد برای حل مسئله دچار مشکل شوید. همچنین بعضی از مسئله‌ها دارای عملیات‌های جبری طولانی و پیچیده هستند به طوری که حل مستقیم آن‌ها برای رسیدن به پاسخ بسیار زمان‌بر بوده و در اغلب موارد راه‌حل مستقیم برای رسیدن به پاسخ را نمی‌توانید به کار بگیرید. برای این‌گونه مسئله‌ها ابتدا مسئله یا مسئله‌هایی ساده‌تر که مرتبط با مسئله‌ی اصلی هستند، نوشته و این مسئله یا مسئله‌های ساده شده حل می‌شوند. آنگاه با استفاده از راهبرد الگویابی، الگوی مورد نظر برای حل مسئله‌ی اصلی کشف شده و در نهایت مسئله‌ی اصلی با استفاده از الگوی کشف شده حل می‌شود. در مواردی که اعداد موجود در مسئله اعداد بزرگ یا کسری هستند، نیاز داریم که مسئله را ساده‌سازی کنیم بدین معنی که به جای استفاده از اعداد و ارقام بزرگ، کسری و یا اعشاری از اعداد کوچک و ساده استفاده کنیم و مسئله‌ی ساده شده را حل کنیم. آن‌گاه با استفاده از الگوی حل مسئله‌ی ساده شده ...

یادداشت ۱۰ دیدگاه  ادامه مطلب...

۵

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد زیر مسئله

۳۰۲۶۶ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۷۵ از ۱۰ ( ۲ بار )
حل مسئله راهبرد زیر مسئله   برخی از مسئله‌ها پیچیده و چند مرحله‌ای هستند. بدین معنی که برای یافتن پاسخ باید مرحله‌های مختلفی که اغلب به هم وابسته هستند، طی شوند تا بتوانیم پاسخ مسئله را بیابیم. در این‌گونه مسئله‌ها قبل از این‌که خواسته‌ی مسئله یعنی پاسخ را بیابیم، متغیّرهای دیگری که اغلب به هم وابسته هستند را تعیین می‌کنیم تا در نهایت پاسخ مسئله مشخّص شود. برای یافتن پاسخ این مسئله‌ها می‌توانیم مسئله را به چندین قسمت تقسیم کنیم. هر قسمت یک مسئله‌ی کوچک بوده و می‌تواندما را در رسیدن به پاسخ مسئله‌ی اصلی یاری دهد. اغلب پاسخ دادن به این زیر مسئله‌ها وابسته به یکدیگر هستند بدین معنی که پاسخ یک زیرمسئله می‌تواند به عنوان داده‌های یک مسئله‌ی دیگر باشداگر ما ترتیب پاسخ دادن به این زیر مسئله‌ها را اشتباه تشخیص دهیم ممکن است داده‌های کافی برای حل زیرمسئله‌های بعدی را نداشته باشیم و نتوانیم پاسخ زیرمسئله را بیابیم و در نهایت در حل مسئله‌ی اصلی ناموفق باشیم ...

یادداشت ۴ دیدگاه  ادامه مطلب...

۵

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد حدس و آزمایش

۳۸۳۷۲ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۲۵ از ۱۰ ( ۴ بار )
حل مسئله راهبرد حدس و آزمایش   یکی از روش‌ها برای حل مسئله‌هایی که در نگاه اوّل مبهم و پیچیده به نظر می‌رسند و روش‌های معمولی برای حل آن‌ها قابل استفاده نبوده و یا راه حل رسیدن به جواب طولانی به نظر می‌رسد، راهبرد حدس و آزمایش است. در روش حدس و آزمایش قادر خواهیم بود تا با یک روش منطقی و منظّم پاسخ مسئله را حدس زده وبا توجّه به شرایط بیان شده در مسئله، حدس مورد نظر را بررسی کنیم آنگاه بر اساس نتیجه‌ی به دست آمده از حدس قبلی، حدس بعدی را به صورتی انتخاب کنیم که به پاسخ مسئله نزدیک‌تر شویم و با انتخاب حدس‌‌های منطقی بر اساس حدس‌های قبلی خود بتوانیم به پاسخ مسئله دست یابیم. ممکن است با استفاده از راهبرد حدس و آزمایش نتوانیم پاسخ مسئله را بیابیم و یا دست‌یابی به پاسخ طولانی و زمان‌بر باشد، امّا حتّی در این موارد نیز این راهبرد می‌تواند اطّلاعات مفیدی درباره‌ی مسئله به دست آورد ...

یادداشت ۹ دیدگاه  ادامه مطلب...

۲

شهریور

۹۴

حل مسئله راهبرد الگویابی

۳۰۲۵۵ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۷۵ از ۱۰ ( ۴ بار )
حل مسئله راهبرد الگویابی   الگوهایی که در ریاضیات با آن‌ها روبرو می‌شویم بر دو گونه هستند، الگوی عددی یا حسابی و الگوی هندسی. در الگوهای عددی بین اعداد موجود در دنباله رابطه‌ی جمع و تفریق وجود دارد. بدین منظور که اختلاف بین عددهای متوالی درون دنباله عددی، مقداری ثابت است. به طور مثال در دنباله‌ی ( ... و ۱۹ و ۱۳ و ۷ و ۱) اختلاف بین دو جمله‌ی متوالی همواره 6 واحد است. در الگوهای هندسی اختلاف اعداد متوالی در دنباله مقداری ثابت نیست. بلکه با تقسیم دو جمله‌ی متوالی در دنباله به مقداری ثابت می‌رسیم. اگر دنباله‌ی ( ... و ۵۴ و ۱۸ و ۶ و ۲) را درنظر بگیریم با تقسیم جمله‌های متوالی در این دنباله به عدد ثابت ۳ می‌رسیم. یعنی اگر از جمله‌ی اوّل دنباله شروع کنیم و آن را پشت سر هم در عدد ۳ ضرب کنیم، بقیّه‌ی جمله‌های دنباله به دست می‌آیند ...

یادداشت ۱۰ دیدگاه  ادامه مطلب...

۲۴

امرداد

۹۴

راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

۳۱۶۴۰ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۵٫۲۵ از ۱۰ ( ۲ بار )
راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب    آیا تاکنون بازی بیست سوالی را انجام داده‌اید؟ این بازی، یک بازی دو نفره است و نحوه‌ی اجرای آن به این صورت است که نفر اوّل جسم، شی یا چیزی را در نظر می‌گیرد و نفر دوّم باید بتواند با طرح بیست سوال جسم مورد نظر را بیابد. نفر اوّل فقط با بله و خیر به سوال‌های نفر دوّم پاسخ می‌دهد. نفر دوّم باید با طرح سوال‌های مفید و هدف‌دار بتواند پاسخ را بیابد. از جمله‌ی مشهورترین سوال‌هایی که به کار می‌روند، ۱. آیا جاندار است؟ ۲. آیا درون جیب جا می‌شود؟ و ... اگر به دو سوالی که ذکر شد دقّت کنید مشاهده می‌کنید که با پاسخ دادن به هر سوال، بخش بزرگی از موارد که می‌توانند پاسخ باشند، حذف خواهند شد. به طور مثال اگر پاسخ سوال اوّل خیر باشد، تمامی جان‌داران به عنوان حالت نامطلوب حذف خواهند شد و باید پاسخ را در بین اجسام یا اشیاء بی‌جان بیابیم. روشی که در این بازی به دنبال پاسخ هستیم همان روش حذف حالت‌های نامطلوب در حل مسئله است. ...

یادداشت ۱۳ دیدگاه  ادامه مطلب...

۲۲

امرداد

۹۴

حل مسئله راهبرد الگوسازی(جدول نظام‌دار یا تفکّر نظام‌دار)

۳۹۵۲۱ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۴ از ۱۰ ( ۵ بار )
حل مسئله راهبرد الگوسازی(جدول نظام‌دار یا تفکّر نظام‌دار)    در برخی مسائل برای پاسخ دادن به مسئله نیاز داریم حالت‌های مختلفی که هر کدام می‌توانند جواب سوال باشند را بنویسیم. یعنی مسئله به گونه‌ای است که ممکن است جواب‌های متفاوتی داشته باشد.. در این‌گونه مسئله‌ها برای این‌که بتوانیم همه‌ی حالت‌های ممکن را بنویسیم، لازم است که در نوشتن آن‌ها از یک ترتیب، نظم یا الگوی خاصی استفاده کنیم. زیرا در صورت عدم استفاده از ترتیب یا الگوی خاص ممکن است برخی از پاسخ‌ها از قلم بیفتد و یا زمان رسیدن به جواب طولانی شود. راهبرد الگوسازی یا جدول نظام‌دار به ما کمک می‌کند تا با استفاده از یک ترتیب یا الگوی خاص، اطمینان حاصل کنیم که همه‌ی جواب‌های ممکن برای سوال را نوشته‌ایم. راهبرد الگوسازی به طور معمول به تنهایی باعث یافتن پاسخ مسئله نمی‌شود. بلکه استفاده از این راهبرد به همراه سایر راهبردها کمک می‌کند تا پاسخ مسئله را بیابیم. ...

یادداشت ۷ دیدگاه  ادامه مطلب...

۱

امرداد

۹۴

حل مسئله، راهبرد رسم شکل

۲۹۰۸۹ بازدید
درس ریاضی هفتم » فصل یک ¤نویسنده یحیی¤امتیاز ۹٫۲۵ از ۱۰ ( ۲ بار )
حل مسئله، راهبرد رسم شکل    راهبرد رسم شکل راهبردی شهودی است. بعضی از مسئله‌ها به راحتی با این راهبرد قابل حل هستند و برای برخی نیز می‌توان با رسم شکل، راهبردی مناسب برای حل آن‌ها یافت. استفاده از این روش برای حل مسئله باعث می‌شود که مسئله راحت‌تر و ساده‌تر فهمیده شده و حل شود. علاوه بر این اگر مسئله از این راهبرد قابل حل نباشد، کشیدن شکل برای مسئله باعث می‌شود مسئله بهتر فهمیده شده و راهبردی مناسب برای حل آن اتّخاذ نمود. کجا از این راهبرد استفاده کنیم؟ به طور کلی نمی‌توان بیان کرد که در چه مسئله‌هایی می‌توان از این راهبرد استفاده کرد ولی در موارد زیر معمولاً می‌توانیم شکل مناسبی برای مسئله کشیده تا مسئله حل شود و یا راهبرد مناسب انتخاب نمود. ...

یادداشت ۱۰ دیدگاه  ادامه مطلب...
جستجو در سایتتبلیغات


تبلیغاتتبلیغات
بازی کنید و به گرسنگان غذا دهیدFreerice


تاییدیه‌هاتاییدیه‌ها
logo-samandehi
آمار بازدیدآمار
در حال بارگذاری آمار