به سیستم آزمون ماوا خوش آمدید.


توصیه می‌شود برای استفاده بهتر از خدمات سایت و انجام آزمون از مرورگر Internet Explorer نسخه 10 به بالاتر استفاده کنید. یا از مرورگرهای Firefox یا Google Chrom استفاده کنید.
این سایت با نسخه‌های IE 9 به بالا ، Firefox و Google Chrom همامنگی کامل دارد.


آزمون‌های ماهانه

در بخش آزمون‌های ماهانه، در پایان هر ماه آزمونی با تعداد مشخص سئوال در نظر گرفته می‌شود. کاربرانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند باید قبلا در زمان‌هایی که برای ثبت نام در صفحه آزمون‌های ماهانه اعلام خواهد شد، برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند.

این آزمون‌ها به صورت تستی تشریحی بوده و سئوال‌های تشریحی به صورتی طرح شده‌اند که فقط جواب نهایی سئوال درخواست می‌شود، و داوطلب باید جواب نهایی سئوال که یک یا دو عدد است را ارسال نماید.

توجه:

1- سئوال‌های تستی آزمون نمره منفی دارد.

2- ضریب تأثیر سئوال‌های تشریحی 2 و سئوالات تستی 1 می‌باشد.

3- آزمون‌های ماهانه در رتبه آموزشی کلی شرکت کنندگان در آزمون تأثیری ندارد.


تاریخ آزمون

آزمون در تاریخ و ساعت مشخص شروع می‌شود که تاریخ و زمان آزمون به این صورت تعیین می‌شود که پس از ثبت نام در آزمون داوطلب در یک نظر سنجی نظر خود را درباره تاریخ و ساعت آزمون از میان تاریخ‌های اعلام شده انتخاب می‌کند. در نهایت در روز 20م هر ماه با توجه به نتیجه نظرسنجی زمان آزمون مشخص می‌شود.

لینک شرکت در آزمون در تاریخ و زمان انجام آزمون فعال می‌شود.


نتایج آزمون

با توجه به مدت زمان آزمون بلافاصله پس از پایان آزمون به صفحه‌ی نتیجه آزمون هدایت خواهید شد.
پس از گذشت یک ساعت از انجام آزمون شرکت کنندگان در آزمون می‌توانند نمره تراز و رتبه خود بین شرکت کنندگان در آزمون را در صفحه آزمون‌های ماهانه بخش ناحیه کاربری مشاهده کنند.


راهنمای پاسخ‌دهی به سئوال‌های تشریحی

با توجه به این که سئوالات تشریحی به صورت آنلاین تصحیح می‌شوند، رعایت نکات زیر در نحوه نوشتن پاسخ‌ها ضروری است.

ابتدا صفحه کلید خود را در وضعیت انگلیسی قرار دهید.

1- نوشتن کسرها :

در نوشتن کسرها صورت و مخرج کسر باید درون پرانتز قرار گیرند و از علامت / (اسلش) به عنوان کسر استفاده شود.

کسر ساده کسر ساده

2- نوشتن توان :

در نوشتن توان از کاراکتر " ^ "(shift + 6) استفاده کنید، همچنین پایه و توان هر دو در پرانتز قرار گیرند.

کسر ساده کسر ساده

3- نوشتن عبارت‌های جبری :

الف: اگر شامل چند مجهول متفاوت باشد، بر طبق حروف الفبای لاتین عبارت را مرتب میکنیم.

ب: عبارت شامل توان‌های متفاوت باشد، در این مورد بر حسب توان بزرگ‌تر مرتب می‌کنیم.

کسر ساده کسر ساده
کسر ساده

4- نوشتن رادیکال :

در نوشتن رادیکال از کاراکتر " # " (shift + 3) استفاده کرده و عبارت زیر رادیکال در پرانتز قرار دهید.

اگر فرجه رادیکال عددی غیر از 2 باشد بعد از # ابتدا فرجه رادیکال را در پرانتز قرار داده و سپس یک نقطه گذاشته، آنگاه عبارت زیر رادیکال را درون پرانتز قرار دهید.

کسر ساده کسر ساده

توجه: کم یا اضافه کردن هر کاراکتری در پاسخ باعث می‌شود سیستم تصحیح آزمون پاسخ شما را غلط تشخیص دهد.