به سیستم آزمون ماوا خوش آمدید.


توصیه می‌شود برای استفاده بهتر از خدمات سایت و انجام آزمون از مرورگر Internet Explorer نسخه 10 به بالاتر و یا از مرورگرهای Firefox یا Google Chrom استفاده کنید.
این سایت با نسخه‌های IE 9 به بالا ، Firefox و Google Chrom هماهنگی کامل دارد.


آزمون‌‌های آماده

در بخش آزمون‌‌های آماده تعدادی آزمون طرّاحی شده و مشخّصات هر آزمون به طور کامل ارائه شده است. این آزمون‌ها در سه سطح ساده، متوسط و سخت طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین نوع آزمون‌ها نیز به سه صورت تستی، تشریحی و تستی تشریحی دسته‌بندی شده است که کاربران می‌توانند متناسب با نیاز خود در این آزمون‌ها شرکت کنند.

توجه:

1- سوال‌‌های تستی آزمون نمره منفی دارد.

2- ضریب تأثیر سوال‌‌های تشریحی 2 و سوالات تستی 1 می‌‌باشد.

3- کاربران می‌توانند هر چند بار که بخواهند در هر یک از این آزمون‌ها شرکت کنند. امّا فقط اطّلاعات اوّلین باری که در هر آزمونی شرکت می‌کنند در پایگاه داده آزمون ثبت خواهد شد. و برای دفعه‌های بعد کاربران فقط نتیجه آزمون را مشاهده خواهند کرد و اطّلاعات نتیجه‌ی آزمون در پایگاه داده ثبت نخواهد شد.


راهنمای پاسخ‌دهی به سئوال‌های تشریحی

با توجه به این که سئوالات تشریحی به صورت آنلاین تصحیح می‌شوند، رعایت نکات زیر در نحوه نوشتن پاسخ‌ها ضروری است.

ابتدا صفحه کلید خود را در وضعیت انگلیسی قرار دهید.

1- نوشتن کسرها :

در نوشتن کسرها صورت و مخرج کسر باید درون پرانتز قرار گیرند و از علامت / (اسلش) به عنوان کسر استفاده شود.

کسر ساده کسر ساده

2- نوشتن توان :

در نوشتن توان از کاراکتر " ^ "(shift + 6) استفاده کنید، همچنین پایه و توان هر دو در پرانتز قرار گیرند.

کسر ساده کسر ساده

3- نوشتن عبارت‌های جبری :

الف: اگر شامل چند مجهول متفاوت باشد، بر طبق حروف الفبای لاتین عبارت را مرتب میکنیم.

ب: عبارت شامل توان‌های متفاوت باشد، در این مورد بر حسب توان بزرگ‌تر مرتب می‌کنیم.

کسر ساده کسر ساده
کسر ساده

4- نوشتن رادیکال :

در نوشتن رادیکال از کاراکتر " # " (shift + 3) استفاده کرده و عبارت زیر رادیکال در پرانتز قرار دهید.

اگر فرجه رادیکال عددی غیر از 2 باشد بعد از # ابتدا فرجه رادیکال را در پرانتز قرار داده و سپس یک نقطه گذاشته، آنگاه عبارت زیر رادیکال را درون پرانتز قرار دهید.

کسر ساده کسر ساده

توجه: کم یا اضافه کردن هر کاراکتری در پاسخ باعث می‌شود سیستم تصحیح آزمون پاسخ شما را غلط تشخیص دهد.