۱۰۰ کاربر برتر شرکت کننده در آزمون‌ها به تفکیکرتبه‌ی کاربران دوره‌ی متوسطه‌ی اوَل

رتبه تصویر نام و نام‌خانوادگی پایه تعداد سوال امتیاز رتبه تصویر نام و نام‌خانوادگی پایه تعداد سوال امتیاز
1 میلاد عباسی هفتم 16 ۶۲۰۸٫۲۰ 2 ابوالفضل ملکی هفتم 16 ۶۱۹۹٫۹۰
3 امیر محمد خضری هفتم 16 ۵۹۴۲٫۷۰ 4 محمدسعید فتوت هفتم 16 ۵۹۰۳٫۸۵
5 رضا هاجری هفتم 16 ۵۸۴۳٫۲۵ 6 فاضل ابراهیمی هفتم 16 ۵۶۴۲٫۰۵
7 علیرضا باقری هفتم 16 ۵۶۱۶٫۰۵ 8 مهدی کاظم زاده هفتم 16 ۵۵۲۰٫۷۵
9 حسین حسن نیا هفتم 16 ۵۳۴۴٫۹۰ 10 حسین بشول هفتم 16 ۵۱۷۶٫۹۰
11 امیررضا ابراهیمی هفتم 16 ۵۱۳۷٫۶۰ 12 حسین بشارتیان هفتم 16 ۴۹۸۳٫۰۰
13 حسن ابراهیمی هفتم 16 ۴۹۳۹٫۵۵ 14 محمود امیری هفتم 16 ۴۹۲۱٫۹۰
15 مهدی ابراهیمی هفتم 16 ۴۸۱۳٫۴۵ 16 مجتبی بشول هفتم 16 ۴۷۷۹٫۴۰
17 محمد امیری هفتم 16 ۴۷۵۴٫۹۵ 18 حمید ابراهیمی هفتم 16 ۴۷۰۲٫۶۰
19 مهدي بريمي هفتم 16 ۴۶۷۴٫۶۰ 20 ابوالفضل اکبری هفتم 16 ۴۶۰۱٫۰۰
21 محمد رضا بريمي هفتم 16 ۴۵۰۳٫۴۵ 22 یاسین اشکنانی هفتم 16 ۴۴۹۷٫۷۵
23 محمدرضا خضری هفتم 16 ۴۴۱۵٫۱۵ 24 عبدالله کاظم زاده هفتم 16 ۴۴۱۵٫۱۵
25 محمد سعید ابراهیمی هفتم 16 ۴۳۸۳٫۲۵ 26 حسین حسن نژاد هفتم 16 ۴۰۷۲٫۶۰
27 مسعود اندرو هفتم 16 ۴۰۴۲٫۸۰ 28 امیر محمد زینلی هفتم 16 ۴۰۳۳٫۸۰
29 محمد کوهکن هفتم 16 ۴۰۰۰٫۰۰ 30 امیر حسین مرادی هفتم 16 ۳۹۳۲٫۸۵
31 سعید حقیقت هفتم 16 ۳۸۸۵٫۸۰ 32 ابوالفضل قنبری هفتم 16 ۳۷۸۱٫۸۵
33 پوریا علی نژاد هفتم 16 ۳۷۳۹٫۳۰